Zásady členů TOM

v našem oddílu platí zásady, které se snažíme našim členů vštěpovat během všech našich aktivit.
Tyto zásady vycházejí z dobrých mravů a z kladného vztahu k přírodě.

Člen oddílu je:

  1. Čestný a pravdomluvný
  2. Slušný, zdvořilý a ochotný
  3. Statečný a vytrvalý při plnění povinností
  4. Přítelem a ochráncem přírody
  5. Ochráncem slabších
  6. Zastáncem pokroku a dorozumění mezi lidmi
  7. Má úctu k lidské práci a jejím výsledkům

 

Tyto naše základní zásady nám připomíná i nástěnka v klubovně:

Zásady členů TOM Svratka


TOM - Turistické oddíly mládeže

 

Klub českých turistů

 

Naši činnost finančně podporují:

Statutární město Brno
a
Městská část Brno-Komín


Kontakt

Turistický oddíl mládeže Svratka
J. Halva; Chaloupky 81, 62400 Brno

TOPlist