Každý čtvrtek pořádáme schůzky v klubovně, kde se děti učí tábornickým a turistickým dovednostem (poznávání dřevin, kulturně poznávací činnosti, topografické a turistiky značky, morseovu abecedu atd.) Mimo jiné hrajeme i hry.

Hry uvedené níže si přizpůsobujeme podmínkám v nichž se nacházíme.
V klubovně totiž nemáme les, ale les se dá vyrobit například židlemi a tak podobně.

Princip her ovšem zůstává na bázi popisu níže.
Občas tyto hry hrajeme i v přírodě, kde je to možné, abychom jimi proložili delší výlety.

Níže uvedené popisy her jsou převzaté z www.hranostaj.cz, odkud občas čerpáme inspiraci.

Hejno veverek

Pravidla

Z hráču vytvoříme alespoň dva týmy, které mají každý minimálně čtyři členy. V lese jim ukážem startovní a cílový strom. Tým se chytne za ruce utvoří hada neboli hejno veverek. Hejno se lesem pohybuje od stromu ke stromu a musí se pořád dotýkat alespoň jednoho stromu. Pokud se stane, že se hejno nedotýká žádného stromu, veverky spadly a musí znovu k začátečnímu stromu. Strom, na kterém se hejno udrží musí být vyšší než největší veverka. Vyhrává hejno, které se první dostane k cílovému stromu. 

Ideální je, když je les různě hustý a hráči musí pozorně vybírat kudy půjdou.

 

Loupeživí rytíři

Pravidla

Ve vymezeném okruhu lesa se usadila banda loupeživých rytířů, kteří v okolních vesnicích pobrali jednak majetek (peníze, obilí, ovce, prasata, slepice) a jednak odvlekly sebou mladé ženy, aby byly jejich otrokyněmi. 
Úkolem je najít a posbírat ukradené zboží (kartičky s obrázky) a osvobodit zajaté ženy (to jsou obrázky žen, které budou vstrčeny do balónků, které budou nafouknuté a pověšené vysoko na stromech – balónek se musí tedy nejprve rozbít a pak vysvobodit kartičku s obrázkem ženy). 
Každou jednotlivou nalezenou věc musí odnést na stanoviště družiny, nesmí nosit více věcí najednou. 
Po lese se ale pohybují oni loupeživí rytíři a své nakradené věci brání. Naši rytíři postupují samostatně, ale body za získané věci se družině sčítají. Loupeživí rytíři (vedoucí) se snaží dotknout našich rytířů, kteří jim pak musí odevzdat to, co u sebe z nalezených věcí mají. Naopak, pokud se loupeživého rytíře najednou dotkne 5 našich rytířů (podrží ho), nebere jim on nic a navíc musí on jim odevzdat svůj meč (každému kartičku s obrázkem meče). V případě, že loupeživý rytíř už nemá žádný meč (na počátku asi 20), nemůže dále chytat naše rytíře a brát jim zabavené naloupené věci. 
Děti = rytíři 
vedoucí = loupeživí rytíři 

Na vše je časový limit.

 

Škrtátka a křesadlo

Vylosují se tři hráči. Ti dostanou dvě krabičky od sirek (škrtátka) a jedno křesadlo (nebo cokoliv jiného, důležité je aby ten člověk měl něco jiného něž škrtátka). Tyto předměty si mezi sebou rozdělí tak, aby měl každý jeden. Jdou se domluvit na taktice a poté se rozběhnou libovolně po území. Během hry si můžou škrtátka a křesadlo mezi sebou libovolně měnit. 

Ostatní si vezmou v nějakém nedotknutelném území z krabice jednu sirku. Jejich cílem je chytit člověka se škrtátkem. Poté co ho chytí, sirku si vyškrtnou a beží si pro novou. Můžou mít u sebe vždy jednu nevyškrtlou a libovolný počet vyškrtlých. Pokud je chytne člověk se křesadlem, musí mu odevzdat jednu vyšktrlou sirku, pokud jí mají. 

Úkolem hráču se škrtátky a křesadlem je, aby ostatní měli co nejmíň vyškrtaných sirek, tudíž nenechat se chytit se škrtátkem a s křesadlem ubírat co nejvíc... Můžou těžit z toho, že ostatní neví, kdo má který předmět. 

Úkolem ostatních hráčů je mít co nejvíc vyškrtaných sirek.

 

Děkujeme, že jak my, tak i vy čtenáři případně dodržujete licenci GNU Free Documentation License (GNU FDL)


TOM - Turistické oddíly mládeže

 

Klub českých turistů

 

Naši činnost finančně podporují:

Statutární město Brno
a
Městská část Brno-Komín


Kontakt

Turistický oddíl mládeže Svratka
J. Halva; Chaloupky 81, 62400 Brno

TOPlist