Letní tábor 2018 – zhodnocení.

Na tábor Medlov se přihlásilo 28 dětí, zúčastnilo se jich 26. Dvě děti onemocněly. Na průběhu tábora se kromě vedoucího a jeho zástupce podíleli i tři instruktoři a v neposlední řadě i dvě kuchařky a zásobovačka. Všichni se zasloužili o zdárný průběh tábora.

Po příjezdu na tábor a ubytování byly vytvořeny 4 družiny-Vlci, Medvědi, Lišky a Kamzíci. Každá družina měla i svoji barvu. Hned druhý den začaly soutěže, turnaje a etapová hra Prázdniny v pralese. Děti si také vyrobily družinové vlajky se svými symboly, což se jim velice podařilo. Máme šikovné děti. Počasí bylo zpočátku příznivé, tak mohly soutěže i etapka zdárně probíhat. Najednou ale počasí udělalo nečekaný kotrmelec a silně se ochladilo, hlavně v noci. Naštěstí jsme měli k dispo- zici deky a několik spacáků, a tak se nám podařilo, že nikdo netrpěl chladem. Toto počasí trvalo 3 dny a pak zase udělalo kotrmelec až na 29°C, a tak už to zůstalo až do konce tábora. Tak jsme mohli uskutečnit nácvik jízdy na lodích s těmi dětmi, které měly zájem. Ostatní se koupali nebo stavěli na písečné pláži různé vodní stavby a kaskády. Táborový program však pokračoval, hrál se turnaj v přehazované, který vyhrála s převahou družina Lišek. Téměř všichni ve družině byli vyšších postav, a tak měli nad ostatními výhodu. V ostatních soutěžích a hrách už to tak nebylo, tam výška postavy nehrála takovou roli.

V polovině tábora se tradičně uskutečnil Karneval. Masky si děti mohly připravit už doma, a tak byly některé velice vtipné a hezké. Komise, která karneval sledovala, vyhodnotila tři nejhezčí masky mladších dětí a tři ze starších dětí a ti dostali sladkou odměnu. Jako součást karnevalu probíhaly až do večera různé soutěže, kde děti získaly také sladké odměny.

V průběhu tábora se také uskutečnil turnaj rádců v badmintonu, což se počítalo do družinového bodování a rádci mohli své družině získáním bodů změnit umístění v soutěži. Děvčata se snažila, ale na Petříka neměla. Tak opět získala nejvíce bodů družina Lišek a posunula se ze čtvrtého místa na třetí. Na táboře proběhlo 11 bodovacích her a soutěž, ve kterých s velkým náskokem zvítězila družina Medvědů pod vedením Marušky . Dále se bodovala: vlajka čistoty, služba v kuchyni,  Grand Prix(škrábání brambor) a psaní deníků. Všichni úspěšní byli u závěrečného táboráku odměněni.

Nedílnou součástí programu tábora byla výše uvedená etapová hra. Do poslední, závěrečné etapy byl bodový stav takřka nerozhodný, ale poslední, asi nejtěžší etapa rozhodla o vítězství družiny Lišek, kterou vedl Petřík. Odměnu za vítězství si našli v táboře podle azimutu. Také ostatní družiny si našly odměny za projevenou snahu zvítězit.

Závěrečný táborák zapaloval Ohnivec, kterého jmenoval Bálů jako nejlepšího rádce letošního tábora a byl to Petr Valík. U tohoto táboráku byli, jak už jsem výše uvedl , vyhodnoceni a odměněni všichni úspěšní, ale i ti méně úspěšní dostali cenu útěchy. Na závěr táboráku jsme si zazpívali několik písniček i bez kytary.

Každý tábor je takový, s jakým zápalem ho jeho účastníci prožívají. Instruktoři Tomáš, Saša, Pavel     i zástupce vedoucího Honzík se o úspěch tábora velice zasloužili a poctivě plnili úkoly, které jim vedoucí dával. Také kuchyňský personál Jana, Veronika a Šéfová se i přes časté změny v jídelníčku o dobrou pohodu na táboře zasloužíly. Ale nejvíce se o úspěch zasloužily děti-účastníci, které byly letos velice ukázněné a s nadšením hrály všechny hry a soutěže. A jestli byly spokojené děti, tak byl spokojený i vedoucí tábora …?!

                                                                                                           Jaromír Halva – Bálú.

 

 

 

 

 

 

 


TOM - Turistické oddíly mládeže

 

Klub českých turistů

 

Naši činnost finančně podporují:

Statutární město Brno
a
Městská část Brno-Komín


Kontakt

Turistický oddíl mládeže Svratka
J. Halva; Chaloupky 81, 62400 Brno

TOPlist